Landtong, Rozenburg

Windpark Landtong.jpg

Project: Windpark Landtong Rozenburg

Opdrachtgever: van Hattum en Blankevoort

Bijdage B-B-C: Tonnage 550 ton

______________________________________

BetonijzerBuigCentrale (BBC) leverde 550 ton betonijzer als basis van Windpark Landtong Rozenburg in opdracht van van Hattum en Blankevoort

Omschrijving

Eneco heeft het reeds bestaand windpark op de landtong Rozenburg ge-repowerd en tevens de in het verlengde gelegen nieuwe locatie voor windenergie aan te wenden voor de ontwikkeling van nieuwe windturbines. Eneco werkt hierbij samen met het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Ten oosten van het huidige windpark Landtong Rozenburg staan momenteel nog 2 windturbines van het type Vestas V90 met 125m tiphoogte. Deze windturbines zijn in 2015 in gebruik genomen. Beide windturbines blijven gehandhaafd en maken zodoende deel uit van de autonome situatie.